spot_img

《創遊異地・週末市集》Mira Place x LOCOLOCO

LOCOLOCO市集又返到嚟美麗華啦!

相信係疫情下大家,熱愛旅行既香港人都好耐冇得飛啦!都要飽受冇得坐飛機去旅行嘅煎熬,而正正咁啱呢個市集就係以「創遊異地」為題,相信並希望可以俾大家望梅止渴啦。

所以今次市集將會以各國特色設計產品、旅遊、手信、異國文化等等作主體,希望集合多個以唔同國家做主題既攤檔,等客人黎到依個市集有去左旅遊小出走既感覺!

#Mira Place #最新市集