spot_img

中環置地廣場 “AV BELOWGROUND” 復古遊戲POP-UP

YETI OUT x RETRO.HK 聯乘像素雪人潮物陸續上架!多款First 4 Figures巨型電玩resin statues及PVC figures首次現身實體店!精選經典復古遊戲等你體驗!

當年世嘉咁貴,邊有錢買喎。
街頭霸王直情將雙打個熱潮帶到去今時今日。

去”AV BELOWGROUND” 復古遊戲展泊車泊邊好?
1. 置地廣場本身有停車場既,只要你有錢就得。首兩小時收費$200,包埋代客泊車。無咩事我出返去先。


2. 新世界大廈停車場 (按我導航)
貼地少少,$50一小時,不過只限每日下午5時30分後才開放。唯一優點係近。


3. 長江集團中心停車場 CKC (按我導航)
如果你好鍾意享受免費泊車優惠,咁就必須要考慮泊喺長江集團中心停車場。星期六、日及公眾假期,喺長江集團中心裡面既CKC消費購物滿$200可享3小時免費泊車優惠,滿$500更可享6小時免費泊車優惠,加上CKC裡面有間food le parc超級市場(簡單黎講係Fusion)消費$200拎3小時免費泊車優惠抵到爛,就算需要額外泊車錢,都只係每小時$30。停車場資料請參閱泊好先


4. 天星碼頭停車場 (按我導航)
$23 一小時夠晒平民,仲有日泊同夜泊,詳情請參閱泊邊好