spot_img

Soda Mall首達百貨登陸如心廣場

Nina Mall開Soda Mall,唔係急口令。係如心廣場真係開咗Soda Mall首達百貨。如果大家有留意開既話,Soda Mall之前已經喺始創中心同埋環海東岸開旗艦店。今次終於首度踏足新界區。

如心廣場新店佔地超過5,000平方呎,集生活百貨及精品超市於一身。提供更健康既選擇。呢度生活百貨仲設有$12專區,家品電器、香港市集O2O、寵物用品,應有盡有。

【 Soda Mall 首達百貨】
地址:如心廣場一期2/F – 214 – 216號舖
時間:星期一至日上午10時至晚上10時

如心廣場泊車優惠請參閱泊邊好如心廣場專頁