spot_img

上水(寶石湖邨停車場)泊車轉乘港鐵優惠

泊車轉乘優惠,泊車每小時$4

本停車場泊車轉乘優惠比較複雜,簡述重點如下:

  • 拍咭進入停車場後,必須於上水站入閘乘搭港鐵,並於120分鐘內出閘(由拍咭進入停車場起計120分鐘),方可享有優惠。即是話,如果你打算泊車後食個早餐再乘搭港鐵的話有可能趕唔切120分鐘內出閘。
  • 出閘的港鐵站,必須位於獅子山隧道之後,即九龍塘、旺角東及紅磡,觀塘綫各站、港島綫各站、荃灣綫各站、西鐵綫各站、東涌綫各站及迪士尼綫各站。(馬鞍山綫/屯馬綫各站及大圍至粉嶺出閘唔算)
  • 回程時,由以上車站入閘,並於上水站出閘,由出閘起計45分鐘內要拍咭離開停車場。即是話,你由上水站出閘之後,想去超市買餸再攞車出閘,就有機會趕唔切45分鐘內出閘。
  • 閒日實測,車位超多。歡迎多加使用。

(按我導航至寶石湖邨停車場)

spot_img