spot_img

荷里活廣場免消費泊車優惠2021年9-10月

以下優惠已完結,請參閱荷里活廣場免消費泊車優惠2021年11-12月

「秋夕」泊車優惠
一如以往荷里活廣場嘅玩法,出示一張燈籠嘅相片,無需消費,即可享有以上免費泊車優惠。

如星期五至星期日需要免費泊車,可參閱$100消費免費泊車優惠詳情

如駕駛電動私家車,則考慮使用電動車免消費泊車優惠,星期一至日免消費都可免費泊車1小時。

更多關於荷里活廣場停車場泊車時租詳情,請瀏覽:

#荷里活廣場  #黃大仙

spot_img