spot_img

荷里活廣場免消費泊車優惠2022年1-2月

「金虎獻瑞」泊車優惠
一如以往荷里活廣場嘅玩法,出示一張金虎嘅相片,無需消費,即可享有以上免費泊車優惠。
荷里活廣場VIC會員,可額外享有一小時免費泊車優惠。

如星期五至星期日需要免費泊車,可參閱$100消費免費泊車優惠詳情

如駕駛電動私家車,則考慮使用電動車免消費泊車優惠,星期一至日免消費都可免費泊車1小時。

#荷里活廣場  #黃大仙