spot_img

荷里活廣場免消費泊車優惠2022年5-6月

「Lovely Family」泊車優惠 泊車優惠

1. 一如以往荷里活廣場嘅玩法,出示一張家庭相,無需消費,於星期一至四,即可享有以上免費泊車優惠。

2. 有消費既朋友,可參閱$100消費免費泊車優惠詳情

如駕駛電動私家車,則考慮使用電動車免消費泊車優惠,星期一至日免消費都可免費泊車1小時。

荷里活廣場VIC會員,可額外享有一小時免費泊車優惠。

#荷里活廣場 #黃大仙

spot_img