spot_img

啟德郵輪碼頭公園 / 啟德跑道公園泊車泊邊好?

先講清楚,如果你係想帶寵物出黎玩的話,只有啟德跑道公園係寵物共享公園。而啟德郵輪碼頭公園係寵物不可進入的。

啟德跑道公園位於前啟德機場跑道的末端,係喺郵輪碼頭大樓外面嘅,好似下面張相咁。

呢度有個1.5公頃的大草坪比你帶小朋友或者寵物黎放電就啱晒,依家因為大家都無得去旅行,仲多咗黎人露營同野餐添,呢度24小時開放架。


而啟德郵輪碼頭公園係位於郵輪碼頭大樓既天台,兩個公園係獨立的。提提大家,呢個天台係睇唔到煙花的。因為有煙花時係會封天台的,而郵輪碼頭內嘅其餘地方都無位睇到煙花。


啟德郵輪碼頭公園 / 啟德跑道公園泊車泊邊好?
呢度暫時得一個停車場咁大把。記住呢度係唔可以泊車過夜的,夜點11前一定要離場。

1. 啟德郵輪碼頭停車場按我導航
雖然呢度得一個停車場,位又唔算好多,但係好多時佢滿咗都照比你入泊走廊的。另外,呢度價錢其實唔算貴,時租$10 / $15,價錢請參閱泊好先。唯一好處係有Tesla Supercharge。


2. 啟匯 Harbourside HQ 停車場按我導航
啟匯係一座新起嘅商廈,所以大量車位,時租又平,星期六日只需$10一個鐘,仲有日泊$60,你話抵唔抵先。不過呢度你唔會行去郵輪碼頭咁遠架喇,最盡你行去兒童醫院轉小巴或巴士去啦,車程都係4分鐘,是但一部巴士見車就上就可以。停車場價錢詳情請參閱泊好先


3. 觀塘碼頭一帶
如果你星期六日去郵輪碼頭的話,仲可以考慮泊喺觀塘碼頭一帶,例如觀塘碼頭廣場停車場振萬廣場停車場等。再喺觀塘碼頭轉渡海小輪去郵輪碼頭。船程只需10分鐘,每小時逢15分開出一班;回程每小時逢25分鐘由郵輪碼頭開出直達觀塘碼頭。渡輪詳情請參閱運輸署網頁


#各區公園泊邊好 #九龍東 #寵物自駕遊 #親子自駕遊