spot_img

尋找肉餅的故事 – 屏山老地方

我最鍾意食肉餅,仲揸車周圍去搵肉餅食。由蒸到煎,由咸魚到梅菜,連煲仔飯都一定要叫肉餅煲。但係點解有沙爹牛肉麵關注組,連芫荽同燒賣都有關注組,偏偏無肉餅關注組丫?你話呢個世界公平咩?所以今集開始,我會帶大家周圍去搵肉餅食,你知既,你唔知既都會一一介紹。

第一集帶大家去一間既出名,又有免費泊車既餐廳,就係屏山老地方

唔好睇佢鋪頭細細,但係叫得自己做肉餅專門店,一定唔會失體。大家睇吓個餐牌,真係你諗得出既肉餅都有呀。以前啲飲食雜誌就專登介紹佢既生果肉餅系列,話啱晒女士們夠Fresh夠Juicy喎。而我每次黎都淨係叫一款,就係六重芝士煎肉餅飯喇。

大家睇到既只係表面,其實佢係有兩大塊肉餅,上面嗰塊佈滿住邪惡既芝士,而下面嗰塊肉餅就將芝士溶埋咗落去肉餅度一齊煎。所以呢一個飯有兩種不同芝士肉餅食法。睇相可能你唔覺,現實中,我同我太太無一次去食既時候係食得晒啲飯。所以大家都係集中進攻佢嗰兩塊芝士,飯係配菜黎咋!

屏山老地方
地址:元朗屏山塘坊村32-33號地下
電話:23043288

屏山老地方設有專用免費停車場,位於上面地圖左手邊公廁附近(按我導航

直接泊入去上圖鐵欄入面個停車場就可以,免費任泊,無論外賣還是堂食都歡迎,裏面有數個註明係屏山老地方既專用車位,唔好泊錯。

跟住泊邊好搵食自駕遊,下集再帶你食好嘢!!