spot_img

灣仔

灣仔最新活動推廣

灣仔區免費泊車

泊邊好

威爾斯親王醫院泊車泊邊好?

1. 威爾斯親王醫院停車場(按我導航)又係嗰句,要近就實係貴。首一小時,$20;第二小時,$30;之後再加。 2. 圓洲角綜合大樓停車場(按我導航)想平少少,泊對面馬路既圓洲角綜合大樓停車場就啱晒喇,首兩小時,每半小時$10。價錢詳情請參閱泊好先。 3. 愉田苑停車場(按我導航)如果你需要日泊的話,就要考慮行遠少少既愉田苑停車場,日泊$90。價錢詳情請參閱泊好先。 4. 愉翠商場停車場(按我導航)穩陣啲,比多一個場大家選擇,愉翠商場停車場係領展場,所以有12/24小時泊,佢入面仲有兩座停車場,夠晒多位。價錢詳情請參閱泊好先。 #區區泊邊好

啟岸 / 啟岸巷子泊車泊邊好?

土瓜灣除咗有地鐵之外,舊樓重建後都有唔少值得去打卡或者食野既地方。例如《啟岸巷子》就好似去咗京都咁喇。 夜晚去就更加靚,但係啟岸竟然無停車場,所以泊邊好就為你揀咗兩個最近又平既停車場俾大家。 1. 陽光廣場 (按我導航)陽光廣場同埋佢對面既半島廣場都係差唔多距離,泊車後行幾分鐘就到啟岸巷子,不過陽光廣場平少少咁多。有時租又有日泊。請按下面地圖了解收費詳情。 2. 昌盛閣停車場(按我導航)三星地獄場,一睇下面個街景你就知佢係地底山洞場,下面又暗又窄。唯一優點係平,無論時租同日泊都極平,同埋行去啟岸超近,過條馬路就到。入唔入就睇你手車喇。 註:相片取自lemontea_bichonfrise@IG 及hkmalls@IG #區區泊邊好

黃埔花園DONKI驚安之殿堂泊車泊邊好?

Don Don Donki黃埔花園店,喺2022年8月17日開幕喇。本身黃埔花園嘅停車場已經夠爆架喇,睇黎以後去黃埔真係要泊到去海濱廣場先掂。 時租泊車優惠黃埔天地各期$16 / $20$200免3海濱廣場$30 / $16$200免3(只適用於星期六日)仁孚停車場大廈$22N/A 1. 黃埔天地各期  (按我導航)咁多期黎講,黃埔廣場(黃食坊)就算好泊,又有充電位,位置又正中。黃埔號就出名窄同暗,又經常要排隊。比較多位既係時尚坊,或者最遠既第10期尖子坊。 2. 海濱廣場  (按我導航)海濱廣場即係九龍海逸君綽酒店旁邊既兩座商業大廈。由於星期六日無人返工既關係,所以逢星期六日及假期,呢度既時租收費仲平過黃埔天地,同埋亦都可以享有黃埔天地既免費泊車優惠。呢度真係無乜人泊,所以大把位,車位都算闊,不過就行遠啲。 3. 仁孚停車場  (按我導航)比多個後備選擇大家,我去紅磡好鍾意泊呢個場,貪佢夠多層實有位。不過車位就偏窄。泊呢度去《奇趣天地》就最近。 #Donki #區區泊邊好 #黃埔天地

灣仔洪聖古廟泊車泊邊好?

除了天后,香港人也敬拜另一位海神洪聖,相傳他經常幫助漁民和商人。 這座供奉洪聖的灣仔古廟,大概在1800年代中期建成,原本是一個建於海濱岩石上的小祭壇,可以看到海灣。經過多次填海後,現在的洪聖古廟已退到灣仔的內陸地帶,被現代樓宇包圍著,格外顯眼。灣仔古廟只有一間廳堂,於2015年進行了百年來的首次封廟整修,之後古廟繼續保存原有的特色與風貌,現在是香港一級歷史建築。 灣仔洪聖古廟泊車泊邊好? 1. 合和中心(按我導航)、胡忠大廈(按我導航)價錢詳情請參閱泊好先。 2. 利東街商場(囍匯)停車場(按我導航)價錢詳情請參閱泊好先。 #灣仔 #其他泊邊好文章 #廟宇 相片取自網絡