spot_img

砂丘企劃 x 游來游去端午之市集@上海街618

日本都有端午節
原來日本自古就有慶祝端午節,傳統係大街小巷便會掛上可愛鯉魚旗,有多種繽紛的顏色和樣式,象徵著家中男孩將來出人頭地、魚躍龍門的願望添。

今年端午節,砂丘就係上海街618掛上鯉魚旗等大家,陪你地過一次與別不用,又充滿日本色彩既節日。

《砂丘企劃 x 游來游去端午之市集@上海街618》
日期:2022年6月3至5日 (星期五至日) 一連三天
時間:中午12時至晚上8時
地點 : 旺角上海街618號地下

揸車既朋友想知上海街618泊邊好?請參閱泊邊好為你準備既泊車介紹 618上海街泊車泊邊好?

#最新市集