spot_img

科學園免費泊車優惠2022

最低消費金額免費泊車時數
$2002小時

多於一部車嘅優惠,但係要達成以下條件先有:
星期一至五(非紅日)下午六時後結賬;或
星期六下午一時後結賬;或
星期日及假期任何時候結賬。
如果你滿足到以上三個條件是但一項的話,共喜你:

1. 消費滿$400,可以有兩部車各免費泊車2小時;或
2. 消費滿$600,可以有三部車各免費泊車2小時。

(即係同你玩拆單一樣)

可否夾單:不可
電子消費:需要

優惠適用於第一期停車場、第二期停車場及第三期停車場

#科學園 #百石角