spot_img

葵芳百老匯 免費泊車優惠

優惠時段(入車時間計)最低電子消費金額免費泊車時數
10:00 – 22:00$200
$400
1小時
2小時
17:00 – 21:00同日晚膳消費滿$100額外1小時

可否夾單:可(最多2張)
電子消費:需要

#新都會廣場 #睇戲泊邊好