spot_img

MCL數碼港戲院 免費泊車優惠

出示兩張或以上MCL數碼港戲院即日戲票票尾(兩張或以上總消費需$100或以上),則可享以下優惠及額外2小時免費泊車,即最長可達4小時免費泊車。

單一電子消費金額免費泊車時數
$1001小時
$2002小時

註:簡單講,你睇$100戲有3小時小免費泊車;睇$200戲有4小時免費泊車。不可與商場內之商戶消費夾單用。不過,假如你喺商場消費滿$200,而睇$100戲的話,你可以用商場消費單去換2小時泊車,同時出示兩張戲票去拎埋額外2小時免費泊車優惠,合共免費泊車4小時。

#數碼港商場 #睇戲泊邊好