spot_img

上水(寶石湖邨停車場)泊車轉乘港鐵優惠

泊車轉乘優惠,泊車每小時$5

本停車場泊車轉乘優惠比較複雜,簡述重點如下:

 • 拍咭進入停車場後,必須於上水站入閘乘搭港鐵,並於120分鐘內出閘(由拍咭進入停車場起計120分鐘),方可享有優惠。即是話,如果你打算泊車後食個早餐再乘搭港鐵的話有可能趕唔切120分鐘內出閘。
 • 可以出閘既指定港鐵站:包括所有港鐵車站,但不包括
  屯馬綫 – 烏溪沙站、馬鞍山站、恆安站、大水坑站、石門站、第一城站、沙田圍站、車公廟站、 大圍站及顯徑站
  東鐵綫 – 上水站、粉嶺站、太和站、大埔墟站、大學站、火炭站、沙田站及大圍站
  (簡單講,上水入閘之後一係就要出九龍/港島,一係就過關去羅湖/落馬洲)
 • 回程時,由以上車站入閘,並於上水站出閘,由出閘起計45分鐘內要拍咭離開停車場。即是話,你由上水站出閘之後,想去超市買餸再攞車出閘,就有機會趕唔切45分鐘內出閘。
 • 駕駛人士必須於每日上午五時後進場,並於同日或翌日凌晨二時十五分前離場(即是話唔可以泊過夜)
 • 閒日實測,車位超多。歡迎多加使用。

(按我導航至寶石湖邨停車場)

#泊車轉乘