spot_img

中環街市泊車泊邊好?

被評為三級歷史建築,經過多年翻新工程嘅中環街市終於喺8月23日開放試業喇!翻新後總樓面面積有成120,000平方呎,雲集美食、購物、工作、休閒玩樂及文化教育元素於一身的全新地標。唯一一樣嘢佢係無既就係停車場喇。所以今集泊邊好教大家去中環街市泊車泊邊好。

1. 香港站停車場按我導航) 實時車位:
要平就要行遠少少架喇,不過其實你可以穿IFC行天橋經恒生銀行直達中環街市,雨都唔駛淋其實係唔錯。時租原本係$37一小時(請參閱泊好先)。
但係如果你識玩泊車轉乘的話,只需$19一小時咋!!玩法好簡單,當你泊車之後,安心去中環街市行街,回家前先於中環站拍八達通入閘"扮"搭車,然後於香港站出閘,港鐵會收你大約$4車資。然後你就可以直接攞車拍八達通出車,無需做任何登記。就可以享有$19一小時優惠喇。
咩話?你想連$3.8都慳?好啦,行兩步平多兩蚊好無?臨入中環站之前,去近大館對出半山自動扶手梯行人天橋既港鐵優惠站,拍一拍八達通減$2,之後先好去中環站入閘,再去香港站出閘。就可以減多$2,淨係比大約$2港鐵賺。


2. IFC2期按我導航
唔想咁麻煩又唔想咁貴,咁就直接泊入IFC啦,時租$28(請參閱泊好先)。同上文講既一樣,穿過天橋直達中環街市。


3. 中環中心按我導航
如果講最近既停車場,一定係中環中心,中環中心時租$38。如果你打算速戰速決,買啲野就上車的話,直接入中環中心唔好諗。


#中環 #其他泊邊好文章