spot_img

亞洲國際博覽館AsiaWorld-Expo泊車泊邊好?

亞洲國際博覽館 (亞博館)AsiaWorld-Expo其實有佢自己既專用停車場,叫做航天城停車場。即係喺11 SKIES旁邊既一個露天停車場。不過佢未必日日開放。所以要去亞博館的話,就要睇我地既介紹,做定功課喇。

1. 航天城停車場 SkyCity Car Park按我導航
私家車時租:$20;電單車時租:$8。缺點係露天場,又無日泊優惠。仲要唔一定日日開。如果遇上關閉,請選擇下面11 SKIES停車場。


2. 11 SKIES停車場按我導航
新場,夠闊落好泊,室內場時租當然會貴少少咁多,但係有日泊。所以去亞博館工作既朋友都啱用。泊車後可以沿天橋行過去亞博館,打風落雨都唔怕,越對係好選擇!另外,地庫將會有一個收費既充電場,不過暫時未開。而我地泊邊好Y爺已經一早為大家去視地視察過,有興趣既朋友可以睇埋下面條片。


3. 機場4號多層停車場按我導航
泊機場轉一個站既機場快綫都係好選擇。因為機場快綫去博覽館收費只係$5。4號多層停車場比11 SKIES平少少,同埋有24小時泊,所以要去博覽館長時間工作既朋友就啱喇。

#區區泊邊好 #充電泊邊好