spot_img

南昌公園泊車泊邊好?

位於深水埗區的南昌公園於1998年7月啟用,佔地約3.83公頃。園內設有草坪、兒童遊樂設施及長者健體設施。仲要24小時開放,仲要喺市心咁方便,係帶埋小朋友去放電/野餐嘅好地方。

唔同時候去可以影到唔同嘅花,二月至三月去就可以影黃花風鈴木,開花期得兩星期咋!

南昌公園另一個賣點,就係佢呢個接近二萬呎既大草源,除咗維多利亞公園之外,九龍區黎講呢個算大,黎野餐就一流。


去南昌公園泊車泊邊好?

1. V Walk(按我導航
V Walk既免費泊車優惠出名要求出,不過只要你係The Point會員,就可以用1500分換一個鐘免費泊車,近近地就揀佢泊啦。價錢詳情請參閱泊好先


2. 南昌停車場 (按我導航
係南昌停車場,唔係南昌薈停車場,隔咗一條欽洲街的。其實南昌停車場即是南昌邨。呢邊少人泊好多,加上較為近南昌公園。所以呢個基本上係首選。價錢詳情請參閱泊好先


3. 南昌薈停車場(按我導航
南昌薈係典型屋村多層停車場,超多位,不過車位就窄啲,泊到上最高就無死,反正有Lift唔駛行。佢仲有12/24小時泊,如果你打算野餐玩全日嘅就啱晒。價錢詳情請參閱泊好先
佢個停車場入口喺條村最入嗰個位,你由欽州街西入去西村路行到尾就會見到下面個閘,入閘之後直行就會見到多層停車場,直接上到最頂啦。

南昌公園
地址:九龍深旺道20號

#各區公園泊邊好 #區區泊邊好