spot_img

屯門公園共融遊樂場泊車泊邊好?

屯門公園比你嘅印象係咪娜娜?無架喇,自2018年12月起,屯門公園兒童遊樂場是香港首個將「水」同「沙」兩項自然元素納入設計嘅無障礙兒童遊樂場。遊樂場裏面提供多元化嘅共融遊樂設施,等不同年齡及能力嘅傷健兒童喺和睦愉快嘅環境中一同玩樂。真係好好玩架!

除咗動之外,貴位新界西首個大型公園,呢度仲有個人工湖,湖邊一角闢為自然保育園地。湖上面仲可以畀你放搖控船,係除咗維多利亞公園之外另一個可以放搖控船嘅公園。

而必須要去嘅,就係1999年啟用嘅爬蟲館。爬蟲館的設施包括室內展覽缸及露天展覽場,展出不同品種的爬蟲類動物。該館現有30種共51隻活展品,當中包括地氈蟒、傘蜥、南美蚺、鼻鱉、輻射紋龜、齒緣攝龜、窩瑪蟒、蛛網龜、松果蜥、黑池龜、盾臂龜、綠鬣蜥、球蟒、藍舌石龍子等……。此外,館內以圖文介紹有關資料,並擺設七個爬蟲類的模型標本。爬蟲館每年的入場人次達36萬(包括28 800團體参觀者),現已成為公園的主要景點。

開放時間 :

爬蟲館 每日上午九時至下午六時 (包括公眾假期)
模型船池 每日上午七時至下午十一時(包括公眾假期)
兒童遊樂場 每日上午七時至下午十一時(包括公眾假期)
每星期一上午七時至下午一時暫停開放,以便進行場地保養工作。
(如星期一為公眾假期,保養工作將順延至下一個工作天進行)
其他公園設施 二十四小時

入場 : 免費


屯門公園共融遊樂場泊車泊邊好?

愛定商場(友愛)停車場按我導航
講到最近公園一定係愛定商場嘅友愛停車場喇,泊完車之後,沿愛明樓旁邊就可以直達公園南門。兩三分鐘就行到。價錢詳情請參閱泊好先


V City停車場或屯門車站停車場按我導航
南門就友愛近,咁北門就一定係V City喇。穿過條天橋就可以直達屯門公園,玩完又可以行吓商場攞埋免費泊車優惠先走。仲要V City個閒日時租價錢仲平過愛定商場,咁就更加唔駛諗泊V City或者屯門車站停車場啦。註:V City及屯門車站停車場入口均為同一層同一主入口,然後轉左係車站停車場;直去係V City停車場。兩者時租價錢一樣並同樣可以換領V City之免費泊車優惠。價錢詳情請參閱泊好先


其餘屯門市廣場停車場,屯門時代廣場停車場等由於假日經常爆滿,故此泊邊好並不推薦。一般黎講友愛停車場車位會比較多,亦可以避開市中心嘅車龍。

#香港各大公園 #屯門 #親子自駕遊