spot_img

拔萃女書院泊車泊邊好?

德興街238號停車場按我導航
如果你想去近佐敦呢邊,又唔想去到童軍中心咁遠的話,無可避免要黎德興街。不過原來德興街除咗出名地獄嘅伊利停車場之外,畀多十蚊,有呢個正正常常嘅德興街238號停車場,外表好似好舊咁你經過都唔敢泊入去,但係裏面原來好光猛,仲有自動門同升降機上番地面,時租$30。價錢詳情請參閱泊好先


伊利停車場按我導航
馳名地獄場,出入通道勁窄,未去過嘅朋友請睇咗上面條片先好決定去唔去,不過出奇地車位原來勁闊,加上地獄嘅關係,時租特平,$21 / $27 仲有日泊,都係嗰句,睇咗片你有信心先好去。價錢詳情請參閱泊好先

#泊邊好文章