spot_img

渡輪碼頭畔主題區 | 灣仔海濱長廊 泊車泊邊好?

灣仔臨時海濱花園位於灣仔會展至新灣仔碼頭之間,大家睇相都可以睇到都幾靚咁啦。至於泊車方面,可以參考香港會議展覽中心泊車泊邊好。你可以考慮泊入會展再行過黎,或者泊鷹港公眾停車場/鷹君中心,泊車後沿行人天橋行去灣仔碼頭方向就到。

如果你想去可以踩水上單車嘅水上運動及康樂主題區,只需往鴻興道方向行5分鐘就到。水上單車預約及詳情請參閱 水上運動及康樂主題區 | 水上單車 | 灣仔海濱長廊 (附泊車資訊)

#其他泊邊好文章 #灣仔