spot_img

香港兒童醫院泊車泊邊好?

香港兒童醫院位於九龍灣承昌道一號,簡單講即係由九龍灣入郵輪碼頭嗰條路。所以除咗佢本身個得小量車位仲要成$30一個鐘嘅停車場之外,周圍都無乜停車場可以泊。所以泊邊好專登為大家搵咗兩個步程唔駛5分鐘嘅停車場畀大家,咁你以後就唔駛泊德福商場轉小巴,或者泊郵輪碼頭行餐死過黎兒童醫院啦。

1. 啟匯 Harbourside HQ 停車場(按我導航
啟匯係一座新起嘅商廈,所以大量車位,時租又平,星期六日只需$10一個鐘,仲有日泊$60,你話抵唔抵先。價錢詳情請參閱泊好先


2. 太平洋貿易中心停車場(按我導航
講明先,呢個場只係一個後備選擇,個場舊,又貴過人。不過無理由淨係介紹一個停車場畀你架。所以得個知字算。價錢詳情請參閱泊好先


註: 網絡相片
#各區醫院泊邊好 #九龍東