spot_img

香港公園泊車泊邊好?

公園內保留了多座於1842至1910年期間興建的軍營文物建築,包括三軍總司令官邸旗桿屋(現為茶具文物館)、羅連信樓(現為香港公園辦事處、紅棉路婚姻登記處)、華福樓(現為教育中心)和卡素樓(現為香港視覺藝術中心)。

平面圖在公園中央,遊人可看到由舊軍營網球場改建而成的人工湖和瀑布。沿湖畔小徑往中環方向拾級而上,便到達奧林匹克廣場、香港公園辦事處和紅棉路婚姻登記處。公園中部有依山而建的溫室和觀鳥園這兩座大型現代設施,並毗連太極園和鳥瞰角,組成香港公園的特色建築群。

此外,公園還有很多戶外設施,包括觀島園和兒童遊樂場等,是香港都市生活中的市肺。想到這裡玩,可以泊邊好?

1. 金鐘道政府合署 (按我導航)
金鐘道政府合署只於星期六日及公眾假期開放,時租$27,仲有日泊,詳細價錢請參閱泊好先
好處係夠近,位於太古廣場旁邊,穿過花園道就係山頂纜車總站。不過如果你星期日去的話,我介紹一個仲平啲既比你,下面再講。


2. 花園道三號 (按我導航)
又係一個比較近香港公園既停車場,最特別係佢閒日時租$29,但係星期日及公眾假期只收$16,詳細價錢請參閱泊好先。所以如果你星期日去香港公園的話,基本上都無需考慮,直入花園道三號吧。


最後,介紹埋有泊車優惠既停車場比大家。如果你會去埋太古廣場Shopping的話,買夠$500就有3小時免費泊車優惠,泊車優惠請參閱泊邊好太古廣場專頁