spot_img

錦上路半天遊

錦上路跳蚤市場淨係逢星期六日先開,如果夾埋林村或者嘉道理農場一齊玩既話,行程會剛剛好,反正你點都要過黎錦上路站停車場泊車。

睇片可以見到,除咗錦上路跳蚤市場之外,仲有露天貨櫃場盈匯坊同埋好有特式既紅磚屋可以行,而無論盈匯坊定紅磚屋都有餐廳比你醫肚。


錦上路跳蚤市場泊邊好?
當然泊錦上路站停車場(按我導航
錦上路站停車場車位多,價錢平,仲有日泊。搭15-20分鐘左右64K號巴士就可以去到嘉道理農場同林村,串埋黎玩足一日就更加好。

錦上路跳蚤市場營業時間:逢星期六日(10:00-20:00)
盈匯坊營業時間:各店不同
紅磚屋營業時間:逢星期五六日(10:00-20:00)話明半日遊,邊有咁快完。黎得錦上路,其實可以搭64K去埋嘉道理農場或者林村玩架。
請參閱嘉道理農場泊車泊邊好?