spot_img

荷里活廣場免消費泊車優惠2023年1-2月

「舞獅獻瑞」泊車優惠

1. 只要出示有舞獅既相片,無需消費,於星期一至四,即可享有以上免費泊車優惠。

2. 有消費既朋友,可參閱$100消費免費泊車優惠詳情

如駕駛電動私家車,則考慮使用電動車免消費泊車優惠,星期一至日免消費都可免費泊車1小時。

荷里活廣場VIC會員,可額外享有一小時免費泊車優惠。

#荷里活廣場 #黃大仙