spot_img

馬鞍山廣場平日免費泊車優惠

此優惠已完結,請參閱馬鞍山廣場免費泊車優惠2021年2月至2022年3月 – Parkbin 泊邊好

廢話唔多講,只限平日(中午12時至晚上7時)。
最多兩張單,以電子消費滿$500。就可以免泊一小時。

註:泊車不足一小時不能享有免費泊車優惠!!即是話你最少要泊2小時,黎用佢個一小時優惠。點都要送錢比佢駛。