spot_img

西九龍裁判法院泊車泊邊好?

西九龍裁判法院位於通州街501號,呢度仲設有小額錢債審裁處同埋調解中心。不過一講到泊車就好麻煩,今日教大家西九龍裁判法院泊車泊邊好:

1. 南昌薈停車場按我導航
南昌薈係典型屋村多層停車場,超多位,不過車位就窄啲,泊到上最高就無死,反正有Lift唔駛行。佢仲有12/24小時泊,如果你預算要搞全日既就啱晒,例如近期既國安法案件,吓吓都搞通宵咁滯。雖然睇地圖佢同西九龍裁判法院只係一街之隔。但係缺點係停車場嘅升降機係位於南昌薈商場旁邊,所以行喺上黎係一頭一尾,差唔多係由南昌站行去法院咁。價錢詳情請參閱泊好先
佢個停車場入口喺條村最入嗰個位,你由欽州街西入去西村路行到尾就會見到下面個閘,入閘之後直行就會見到多層停車場,直接上到最頂啦。


2. 東京街錶位按我導航
講真,最近西九龍裁判法院而合法泊車嘅地方,正正係東京街錶位。雖然呢度啲車多數快黎快走,我都試過無數試有位泊,但係始終得6個位,上庭又唔可以遲到。所以我一般路過有就有,無就泊下一個介紹嘅停車場。記得要入錶同唔好違泊,每日12點左右會抄一轉。

夜晚8點後至翌日8時會變咗貨車位,私家車泊抄得你㗎。


3. 麗翠苑停車場按我導航
除咗東京街錶位之外,我最常泊既停車場就係開既麗翠苑。可能你會問點解南昌薈近咁多唔泊要泊到黎麗翠苑?上面講咗,我一般由東京街西直落睇吓有冇錶位先算,以前無麗翠苑就麻煩好多,要兜好大個圈先去得番南昌薈,依家一條直路就簡單得多,所以無錶位就直入麗翠苑,上庭記住唔好遲到。時租$18,無日泊,價錢詳情請參閱泊好先

4. 海達邨停車場 按我導航
依家多咗人識泊麗翠苑,所以已經好難有位泊。好彩新開既海達邨停車場開咗喇。海達邨即係英華書院同V Walk既對面,遲下一定FULL到七彩,暫時無乜人知就要好好理用。房署場,時租公價$18,但係兩小時後變咗$36,泊得耐要諗諗。

#區區泊邊好